Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Kde si zažádat o podpůrný program nová zelená úsporám

Při stoupajících cenách za energie přemýšlíme, jak se mohou uspořit finance a současně bychom byli šetrní k okolnímu prostředí. Proto můžeme zaměnit dodejce plynu a elektřiny. Jaký dodejce vám může vyhovovat nejvíce, si můžete jednoduše spočítat díky kalkulačce úspor, kterou naleznete na stránkách IQenergy.cz. Čas od času je třeba proinvestovat určitou částku, finanční úsporu uvidíte až v budoucnosti. Praktické rady a užitečný e-shop jsou k mání na webových stránkách. Bezplatně odpovídáme na dotazy přes telefon, případně přes kontaktní formulář. Program nová zelená úsporám je nejčastěji zodpovídaným tématem.

Žadatelé o dotaci nová zelená úsporám naleznou na webových stránkách souhrn všech podmínek pro žádost. Žadatelé mohou podat žádost o dotaci kdykoliv, se žadateli se počítá do konce roku 2021. Finanční částky se budou uvolňovat postupně ve spojitosti s prodejem emisních povolenek. Akce nová zelená úsporám napomáhá ke snižování ekonomicko-energetické náročnosti stávajících rodinných domů, podílí se na stavbách rodinných domů s nízkou energetickou náročností a na hospodárném využívání zdrojů energie, jako je například vyměňování opotřebovaných zdrojů tepla za moderní tepelné jednotky. Na webových stránkách IQenergy.cz najdete seznam vyměnitelných zdrojů tepla.

Dávají se také státní dotace na výstavby fotovoltaických elektráren, přičemž se na jeden dům přiznává podpora do výše až 100 000 korun. Novodobá metoda fotovoltaika znamená přeměnu slunečního záření na elektřinu s využitím polovodičových fotodiod v panelech. Na oblibě si fotovoltaika získává především díky své hospodárnosti a efektivnosti. Díky fotovoltaické elektrárně nejen posílíte vlastní energetickou soběstačnost, ale zároveň snížíte dlouhodobé náklady celé domácnosti.

Factoring a jeho výhody pro váš podnik

Factoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, běžně se splatností do 180 dnů, factoringovou firmou. Dodavatelé služeb nebo zboží na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Společnost zabývající se factoringem je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a obyčejně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody představuje factoring pro vaši společnost?

Díky  faktoringu  můžete pružněji jednat s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a také tím získáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Rovněž vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu konkrétně slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou firmou. Splatnost faktur může být dva týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je na účet faktora pohledávka odběratelem uhrazena, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko, factoring s pojištěním a bezregresní factoring

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a jedná se tak o factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem je možné financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno také v případě dodávek neověřeným odběratelům, případně třeba do zahraničí.
 

Na dodávkách plynu je možné ušetřit již v další topné sezóně

Ačkoliv byla letos zima relativně mírná, a domácnosti v ČR tak za plyn zaplatí méně, nicméně následující topná sezóna může být o to horší. Proto již nyní můžete začít uvažovat nad změnou dodavatele zemního plynu. Pojďme si tak nyní společně ukázat, co přesně změna dodavatele plynu vůbec obnáší, kolik korun ušetříte a jak zvolit ten nejlevnější plyn.

Levný plyn

Plyn, který se k vám potrubím dostane, bude stejně kvalitní, ať jej máte od kohokoliv. Stále půjde o stejnou komoditu, kterou k vám dovede distributor. Tím pádem jak je možné, že někteří dodavatelé plynu poskytují levný plyn a jiní ne? Důvodů je celá spousta. Jedním takovým je například schopnost dodavatelů nakoupit plyn za levno na komoditních burzách. Do konečné ceny plynu se pak promítne také celková efektivita dodavatelské společnosti. V některých se totiž stále topí v haldách papírů a jinde přitom mají všechno elektronické. S dodavateli se také různí jejich cenové politiky. Někteří tak např. sníží cenu velkému odběrateli, aby si jej udrželi, ale přitom musí navýšit cenu menším odběratelům. Jinde zase jsou ceny nastaveny o něco rovnoměrněji, z čehož profitují zejména domácnosti, které většinou tahají za ten kratší konec provazu.

Spočítejte si, kolik se změnou dodavatele ušetříte

Beze sporu není moc rozumné změnit dodavatele pouze na základě jeho reklamy. Každé takové změně dodavatele plynu by měl předcházet propočet, který nám napoví, zda se vám taková změna vůbec vyplatí. Abyste nemuseli nic počítat, je tu pro vás tak zvaná kalkulačka plynu, která všechno vypočítá za vás. A kolik tedy lze změnou dodavatele ušetřit? To pak záleží na tom, zda plyn používáte jenom na vaření nebo i k topení, ale povětšinou jde o tisíce za rok.

Nevíte, jak na daně? Hledejte ideální řešení

Každá vláda slibuje, že zjednoduší daňový systém v ČR, ale výsledkem bývá většinou jeho další znepřehlednění a nárůst byrokracie pro podnikatele. Někdo by možná řekl, že nejsou daně snadné snad nikde. Protiargumentem nám ale může být mezinárodní srovnání, ve kterém česká daňová soustava totálně propadá. Podnikatelé tak musí u daní trávit podstatně více času než jejich zahraniční partneři. Jak se v daních zkrátka neztratit, to si nyní společně ukážeme.

Rady najdete v účetní poradně

Jestliže si nevíte rady s nějakou konkrétní záludnou otázkou, není nic lehčího, než se zeptat profesionálů. Na internetu je k dispozici nejedna účetní poradna, kde jsou k dispozici nejčastější otázky a samozřejmě i odpovědi z oblasti účetnictví a daní. Často lze zadarmo položit i svůj vlastní dotaz, a odpověď vám poskytne profesionální daňový poradce. Účetnictví vaší firmy pak pro vás bude hračkou.

Svěřte vedení účetnictví odborníkům

Řada podnikatelů však nechce řešit účetnictví na vlastní pěst a spíše se chce zkrátka věnovat samotnému předmětu podnikání. Je-li to i váš případ, svěřte vedení vašeho účetnictví do rukou daňovému poradci – účetní. Na daňové poradenství Praha se specializuje např. spol. Profi účto-daně s.r.o., která podnikatelům nabízí komplexní služby.

Se zaměstnanci je účetnictví trochu složitější

Zaměstnáváte-li ve své společnosti nějaké zaměstnance, zcela jistě víte, že je s tím spojená rozsáhlá mzdová agenda. Zvládat pravidelné zpracovávání mezd celého podniku je občas téměř nadlidský úkol a ve velkých podnicích se jím zabývá třeba i několik zaměstnanců. Menší firmy, kterým by se zaměstnání vlastní mzdové účetní nevyplatilo, ovšem často využívají mzdový servis od daňových poradců. Tento mzdový servis v sobě zahrnuje vše od zpracování mezd až po dodání výplatních listin zaměstnanců.

Exekuce na družstevní podíl? Bohužel, i to se stává

Exekutoři dnes využívají možnosti uvalení exekučního příkazu i na práva a povinnosti členů bytových družstev. Sice to není tak snadné jako třeba uvalit exekuci na vlastnický podíl na nemovitosti díky veřejné evidenci nemovitostí, avšak je to možné. Družstevní podíly se nikde hromadně neevidují, ale exekutorům obvykle postačuje prostřednictvím náhledu do katastru nemovitostí zjistit kdo je vlastníkem budovy, ve které má dlužník své trvalé bydliště. Pokud jde o družstvo, pak bývá osud dlužníka zpečetěn. Exekuční příkaz na družstevní podíl je pak prakticky neodvratný.

V současné době řešíme několik případů, které splňují výše uvedený popis. Jak tedy postupovat za těchto okolností? Doporučení zní jednoznačně – neodkládat problém, své dluhy uznat a exekuci urychleně řešit.

Obrovským negativem tohoto typu exekuce je, že podle ustanovení § 610 zákona o obchodních korporacích a družstvech dochází nabytím právní moci exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností k zániku členství v družstvu. Bývalý člen družstva má pak nárok pouze na vypořádací podíl, a to navíc na konto exekutora.

Povinnému nezbývá nic jiného, než že nejlépe z vlastních zdrojů urychleně exekuci i s příslušenstvím uhradí, čímž automaticky dojde k zastavení exekučního řízení. Na základě nabytí právní moc je pak obnoveno členství v družstvu. V rámci naší praxe se právě problematikou dluhů a exekucí zabýváme. Bezplatně provedeme analýzu situace, zhodnotíme stavy dluhů, poskytneme právní poradenství, ale také jsme schopni zajistit klientovi dostatek finančních prostředků k úhradě nutných výdajů spojených s exekucí. Řada lidí nechce uznat své dluhy, problém řeší, co nejpozději to jde a poté jsou velmi překvapeni výší celkových nákladů na urovnání závazků.

ZDROJ.cz - katalog odkazů

 

Tento reklamní blog podporuje 1 článek, Kompletně.cz a CZIN.eu. Dále katalog Katalog Maq.cz a také je pr web registrovaný do megaKatalog.cz.